• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Nieuwe cao: nog een kleine stap

Gepubliceerd op: 26-04-2022

Zoals de zaken er nu voorstaan, zal een delegatie van het bestuur van de VvOB op 11 mei op bezoek gaan bij VTOI-NVTK om te praten over de vertraging rondom ons cao-akkoord.

Het cao-akkoord is vrijwel rond, inclusief overeenstemming over een geïntegreerd loongebouw voor PO en VO, meldde delegatieleider Margareth Runderkamp tijdens de ALV. Wij zijn hier zeer trots op. Een laatste punt dat open staat is de indexatie van de looncomponent. Vanuit de VvOB stellen wij voor met een afspraak over indexering te wachten tot het percentage voor de reguliere cao bekend is. De VTOI wil wel nu een indexeringsafspraak. De ‘ruimtebrief’ van OCW, waaruit zal blijken hoeveel indexeringsruimte er is, komt pas eind juni/begin juli. In de periode waarin we het cao-akkoord kunnen voorleggen aan de leden, zullen we digitale vragenbijeenkomst organiseren. Wanneer dat is, volgt later.