• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Accreditatie: het goede voorbeeld geven

Gepubliceerd op: 02-07-2024

Aan de pilot voor het accreditatiestelsel deden in totaal 30 onderwijsbestuurders mee. Wat zijn hun ervaringen? Bestuurder Hans van Beekum heeft zijn eigen rol scherp op zijn netvlies: “Een bestuurder moet ondernemend zijn en dienstbaar aan de professionals in zijn onderwijsorganisatie.”

Sinds maart 2023 is Hans voorzitter van het College van Bestuur van Scholen aan Zee, een brede scholengemeenschap in Den Helder met vier afdelingen: Beroepsonderwijs aan Zee, Lyceum aan Zee, het Junior College als onderbouwlocatie en een school voor anderstaligen. “Villa aan Zee is een nieuw initiatief, een school met internationaal karakter”, vertelt Hans, “met gemiddeld 300 nieuwkomers van 4-18 jaar. Een mooi staaltje van samenwerking met het primair onderwijs.”

Ontwikkelingsgericht
Hans is als voorzitter het enige lid van het CvB, wat een goede reden is om mee te doen aan de accreditatie. “De ontwikkelingsgerichte benadering spreekt me aan. Voor mij is leren en ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel van mijn loopbaan. Als ‘jonge’ bestuurder voel ik de behoefte om te professionaliseren en feedback op te halen. Een bestuursfunctie brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee, waar kennis en kunde voor nodig zijn. Door dit traject kan ik inschatten waar ik sta in mijn professionele ontwikkeling.”

Voortdurend bijleren
“Door deelname aan dit accreditatietraject wil ik ook het goede voorbeeld geven”, voegt hij eraan toe. “Ik wil dat ontwikkelingsgerichte voorleven. Wij verwachten dat onze docenten aan de slag gaan met de feedback van hun leerlingen. Iedere docent is voortdurend aan het bijleren. Een dergelijke houding verwacht ik ook van de schoolleiders en het ondersteunend personeel. Door samen te leren en te werken versterken we de synergie binnen de organisatie.”
“Als bestuurder hecht ik veel waarde aan de gouden governance-driehoek”, vervolgt Hans. “Het samenspel tussen bestuur, medezeggenschap en toezicht is voor mij heel belangrijk. Ook een goede verstandhouding met collega-bestuurders en stakeholders vind ik van groot belang.”

Transparantie
Na een oproep in de mail meldde hij zich aan voor de accreditatie. Een gesprek met projectleider Carla Grootjen volgde, waarna hij mee kon doen aan de tweede pilot. “Vanaf de start werd de vertrouwelijkheid van het proces benadrukt. Voor mij is dat eerlijk gezegd niet zo belangrijk. Ik deel de uitkomsten van de accreditatie met de remuneratiecommissie. Transparantie over je ontwikkelpunten werkt positief door.”
Ervaring met feedback ontvangen had hij al. Nadat de vorige bestuurder was vertrokken kreeg hij de kans om als interimmer te starten. “Daarvoor kreeg ik 360-graden feedback van 23 referenten.” De uitkomsten vielen samen met zijn zelfevaluatie. “Als kritisch punt kwam naar voren dat collega”s vinden dat ik met grappen maken soms te ver ga. Verder zijn de meningen over de inzet van humor overwegend gunstig.”
Deelname aan deze pilot van accreditatie leverde een bevestiging op van eerdere feedback. Onder de 15 referenten zaten een projectleider voor digitale geletterdheid, de directeur/bestuurder van de bibliotheek, bestuurders uit het primair en het speciaal onderwijs, de secretaris van de MR en leden van de Raad van Toezicht. “Op alle onderdelen van het beroepsprofiel spraken zij hun waardering uit.” Daarnaast gaven de referenten hem als aandachtspunt onder andere financiën mee.

Vakmensen
“Als voormalig docent Nederlands is financieel beheer me niet met de paplepel ingegoten”, licht Hans toe. “In een organisatie met een begroting van 24 miljoen is dat wel een essentieel onderdeel. Zeker met al die tijdelijke subsidies. Mijn oplossing is om vakmensen om mij heen te verzamelen, zoals een kundige controller. Daarnaast heb ik de hulp van een expert ingeroepen om de financiële bewustwording binnen de hele school aan te wakkeren.”
Met twee auditoren voerde hij een gesprek over de feedback. “Vooraf had het wel iets van een sollicitatiegesprek, maar het gesprek zelf verliep prettig”, vertelt Hans. Huub van Blijswijk en Willem de Vos bleken over ervaring en kennis van zaken te beschikken. “Na afloop ontving ik een uitstekende weergave van ons gesprek. Al met al was ik er veel tijd mee kwijt, maar was het zeer de moeite waard. Ik heb er een mooi ontwikkelplan aan overgehouden waar ik mee vooruit kan.”

Sensitiviteit
Tijdens het gesprek kon Hans reflecteren op zijn rol als bestuurder. “Je moet leren om op je handen te zitten. Het zijn de professionals in je organisatie die het echte werk doen. Je bent een soort kwartiermaker, die vooruitkijkt en met de mensen meedenkt. Daar heb je sensitiviteit voor nodig.”