• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Accreditatiesysteem stap dichterbij

Gepubliceerd op: 11-12-2020

Kwaliteit van bestuur staat bij de VvOB bovenaan. Niet voor niets luidt de slogan van de VvOB: ‘Goed onderwijs vereist goede bestuurders’. Om onderwijsbestuurders te helpen zichzelf te blijven ontwikkelen, werkt de VvOB aan de opzet van een accreditatiesysteem. Het is de bedoeling dat de organisatie voor de zomer van 2021 rond is.

Het accreditatiesysteem is bedoeld om de kwaliteit van de bestuurder te toetsen. Het maakt inzichtelijk op welke gebieden de bestuurder zich heeft ontwikkeld, en waar extra scholing of ondersteuning nodig kan zijn. Een werkgroep heeft de route op weg naar accreditatie verkend en heeft hierbij gebruik gemaakt van de ervaringen van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg.

Voor het accreditatiesysteem is inmiddels een invoeringsplan gemaakt, dat is vastgesteld door het bestuur van de VvOB. Het bestuur overlegt momenteel over financiering met het ministerie van OCW. Het ministerie is enthousiast, omdat men professionalisering van bestuurders daar een belangrijk item vindt. Als de begroting rond is, zoekt het bestuur een startsubsidie en een kwartiermaker.