• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bericht van de VvOB aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs

Gepubliceerd op: 06-06-2024

In onze snel veranderende samenleving is de kwaliteit van onderwijs van levensbelang. Onderwijsbestuurders dragen daarvoor een grote verantwoordelijkheid.

In samenspel met leraren, directeuren en onderwijsondersteuners duwen wij het onderwijs in de goede richting, met het bestuur als drijvende kracht om ruimte te scheppen en te zorgen voor kwaliteit en borging. Aanpassen van het onderwijsstelsel, zoals het Interdepartementaal Beleids Onderzoek en de recente kamerbrief van minister Paul beschrijven, helpen het onderwijs niet vooruit. Wat wel helpt, is dat onderwijs en politiek een gezamenlijke koers varen. Daarover schreven wij als vakvereniging een brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs. In de brief noemen wij enkele voorbeelden van goedlopende onderwijsvernieuwing bij schoolbesturen, en lichten wij het accreditatiestelsel toe dat vanuit de beroepsgroep zelf is opgezet. De brief is hier te lezen.