• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Steun voor beroepsprofiel, tweede proef accreditatie op komst

Gepubliceerd op: 05-03-2024

Na de ledenvergaderingen van de raden en de VvOB in november 2023, waar het beroepsprofiel onderwerp van bespreking was, zijn de ontwikkelingen rond het accreditatiestelsel in een stevig tempo doorgegaan. De ledenvergaderingen van beide raden zijn akkoord gegaan met het profiel. In de ledenvergadering van de VvOB wees een peiling uit dat de leden zich voor gemiddeld 80% herkennen in het profiel, hiervoor is deze maand een digitale stemming gehouden. Na het afronden van de pilot is een tweede proef voor het accreditatiestelsel in voorbereiding, bedoeld om het systeem verder te finetunen.

De eerste proef met het accrediteren van 11 bestuurders uit PO, VO en een samenwerkingsverband passend onderwijs is nauwgezet geëvalueerd, door de accreditatiecommissie en door een onafhankelijke onderzoeker. Daarnaast hebben projectleider Carla Grootjen en kwartiermaker Paul Zevenbergen een rapport afgeleverd met de nodige aanbevelingen voor de toekomst. ,,De eerste proef heeft veel leerpunten opgeleverd, naast gepaste trots op het verloop van het proces’’, aldus Willem de Vos. Na zijn vertrek als bestuurslid van de VvOB ondersteunt hij het bestuur nu als adviseur accreditatie.

Tussen nu en de zomer voeren VvOB, PO Raad en VO Raad een tweede proef uit, geleid door de projectleider en kwartiermaker. ,,Zo kunnen we oefenen met de leerwinst van de eerste proef en de vaart erin houden’’, vertelt Willem. Op dit moment worden nieuwe deelnemers geworven.
Daarnaast werken de drie partners, ieder op hun eigen manier, aan ontmoetingen met hun leden om de dialoog over profiel en accreditatie ‘op eigen kracht’ levend te houden. De PO Raad gebruikt daarvoor de al geplande regiobijeenkomsten, de VO Raad organiseert een roadshow met daarin 8 à 10 bijeenkomsten in het land met leden. De VvOB sluit aan bij deze bijeenkomsten: leden bezoeken de bijeenkomsten en bestuursleden en adviseur Willem de Vos bezoeken netwerkbijeenkomsten om in gesprek te blijven over de ontwikkelingen.

Voor de zomer zal de stuurgroep accreditatie beschikken over een door een onafhankelijk bureau opgestelde ‘businesscase’. Dit plan laat zien hoe en op welke plek een onafhankelijke accreditatie-organisatie kan worden vormgeven, met onder andere adviezen over bezwaar en beroep, het beheren van gegevens, noodzakelijke bureau-omvang, fysieke locatie, financiële voorwaarden en selectie van auditoren.

Deze vervolgfase wordt bekostigd door de drie partners, zonder de subsidie van OCW die wel bij de eerste pilot gebruikt werd. Elk van de partners betaalt een derde deel van de aanloopkosten. Daarna zal het stelsel kostendekkend moeten worden, waarbij de kosten voor accreditatie gedragen worden door de werkgever van de deelnemer, omdat het professionalisering betreft.

De stuurgroep accreditatie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie partners. Namens de VvOB wordt Diane Middelkoop opgevolgd door Arn Bressers, omdat Diane aan het eind van haar eerste periode afscheid neemt van het bestuur van de VvOB. Arn neemt de portefeuille accreditatie en beroepsprofiel van haar over. Naast Arn is Willem de Vos als adviseur van het VvOB-bestuur lid van de stuurgroep.