• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Impressie van de VvOB-ontmoeting over beroepsprofiel en accreditatie

Gepubliceerd op: 03-07-2023

Zo’n 16 leden schoven op 19 juni aan bij de online-ontmoeting van de VvOB over het accreditatiestelsel en beroepsprofiel. Eerder hadden ook de VO- en PO-raad hun leden geraadpleegd tijdens ledenvergaderingen. Het doel was om ideeën, opmerkingen, vragen en suggesties te verzamelen met het oog op het vervolg van de route via beroepsprofiel naar accreditatie. Hieronder delen we enkele genoemde vragen en aandachtspunten.

Leden van de VvOB gaven het bestuur deze aandachtspunten mee. Het bestuur bespreekt dit met de kwartiermakers van het accreditatiestelsel en de PO- en VO-raad. Waar nodig zal de inbreng leiden tot aanpassing van het concept-beroepsprofiel en de accreditatieroute.

 

Vragen:

 • Hoe krijgen we collega’s zo ver dat zij gaan meedoen? Antwoord: Dit gebeurt analoog aan de werkwijze in de zorg: eerst via verleiding en vrijwillig, maar het wordt ooit een lidmaatschapseis met ‘civiel effect’. De verplichting zal zogezegd van onderaf gaan groeien.
 • Is accreditatie wel de juiste impuls of gaan er allerlei bureaus warmdraaien om gecertificeerde leergangen te verkopen? Antwoord: Wees gerust, er komt geen enkele vinklijst, hooguit van de minister, maar niet van ons. We kunnen het beter zelf regelen dan dat de minister het doet. Zo zijn we het traject gestart, en dat is nog steeds de basis.
 • Wees alert op veiligheid van data en duidelijkheid over van wie het rapport is, communiceer daarover. Antwoord: Het rapport is van en voor de bestuurder.
 • Krijgt de medezeggenschap een rol in het accreditatiestelsel? Antwoord: Nee.
 • In de zorg moet je een jaar lang actief zijn als bestuurder om deel te mogen nemen, hoe is dat hier? Antwoord: Dit is nog niet bekend.
 • Hoe gaat het proces verder? Antwoord: Bestuurlijk overleg met OCW vanwege de startsubsidie eind juni, starten pilot met tien bestuurders in het najaar, bijstellen en gaan draaien.

 

Aandachtspunten:

 • Het profiel heeft zowel iets van een functiebeschrijving als van een competentieprofiel (draagt zorg voor…/ heeft kennis van …). Leden adviseren om een keuze te maken.
 • Hoe krijg je voor elkaar dat bestuurders op een vergelijkbare (serieuze) manier omgaan met de 360 graden-feedback?
 • Hoe voorkom je de negatieve effecten van bijvoorbeeld het schoolleidersregister?
 • Is de opzet te verbinden aan het PO-visitatiekader?
 • Voorkom dat het profiel het benoemen van bestuurders van buiten het onderwijs blokkeert.
 • Op grond van eigen ervaringen in de zorg als toezichthouder: zeer waardevol!