• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

VvOB groeit en blijft groeien

Gepubliceerd op: 11-02-2021

Onze ledenwervingsactie in december heeft een mooi aantal nieuwe leden opgeleverd. We heten hen van harte welkom. Maar de VvOB is nog niet uitgegroeid. Naast bestuurders van scholen voor PO en VO zijn ook bestuurders van samenwerkingsverbanden welkom. VvOB-voorzitter Herbert Griffioen: “Eigenlijk is er geen reden om niet lid te zijn. Door het lidmaatschap schep je mogelijkheden voor professionalisering en belangenbehartiging van onze beroepsgroep. En dat voor maar € 100,- per jaar.”

Door lid te zijn van de VvOB laten onderwijsbestuurders zien dat zij hun vak serieus nemen. Als VvOB-lid wil je je blijven ontwikkelen en onderzoeken waar je nog stappen kunt zetten, door middel van accreditatie. Je doet aan intervisie met collega-onderwijsbestuurders en staat open voor intersectorale intervisie, bijvoorbeeld met bestuurders van woningcorporaties of uit de zorg, vanuit de overtuiging dat dat het werk verbetert. VvOB-leden vinden het van belang aan tafel te zitten bij het ministerie en de brancheorganisaties, omdat we een wezenlijke bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs in Nederland en we daarover willen meepraten.

Meisje met ene rugzak in een klaslokaal dat naar haar medeleerlingen kijktDe doelstellingen van de VvOB zijn veel breder dan alleen het voeren van cao-onderhandelingen. “Uit reacties hebben wij begrepen dat sommige onderwijsbestuurders betaald worden volgens de cao voor het VO en denken dat ze daardoor geen lid kunnen zijn van de VvOB”, aldus VvOB-voorzitter Herbert Griffioen. “Dit heeft niets met elkaar te maken. De cao-verplichting ligt aan de kant van de toezichthouder, niet aan de kant van de bestuurder. Als een raad van toezicht lid is van VTOI-NVTK, dan is die verplicht de bestuurder te betalen via de bestuurders-cao. Of je als bestuurder wel of niet lid bent van de VvOB heeft hiervoor geen gevolgen. Wel is het natuurlijk zo dat de VvOB namens onderwijsbestuurders onderhandelt over de bestuurders-cao.”

Doe mee

Ruim 30 onderwijsbestuurders meldden zich de afgelopen maand aan. Dat brengt het totale ledenaantal op zo’n 370. In Nederland zijn zo’n 1.175 onderwijsbestuurders werkzaam. Ons streven is dat een substantieel deel van hen lid wordt van de VvOB. Wij zijn immers een krachtige, ambitieuze vereniging voor álle bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Help je ons om met hen in contact te komen? Dit kan door collega’s over de VvOB te vertellen, door deze nieuwsbrief door te sturen, of hen de uitnodigingsbrief van het bestuur toe te zenden. Deze brief staat hier klaar.

Bestuurders van samenwerkingsverbanden

Ook voor bestuurders van samenwerkingsverbanden (PO en VO) is het mogelijk om lid te worden van de VvOB. Zij hebben ons hierom verzocht. Het lidmaatschap van deze bestuurders past binnen onze statuten en wij heten hen van harte welkom. Binnenkort ontvangen de betreffende bestuurders een uitnodigingsbrief van ons.