• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

VTOI wijzigt kijk op brede werkgeversrol

Gepubliceerd op: 03-02-2023

VTOI-NVTK heeft besloten geen achtste thema over de brede werkgeversrol toe te voegen aan de Code Goed Toezicht, op aangeven van de ledenvergadering van de VTOI. Als VvOB zijn we hier blij mee. Eerder hebben wij met een aantal VvOB-leden een bijeenkomst van de VTOI bijgewoond en hierover het gesprek gevoerd met toezichthouders. Als VvOB staan we voor een heldere rolneming: het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van beleid, de Raad van Toezicht behoort erop toe te zien dat de bestuurder dat adequaat doet en zich verantwoordt over dat beleid. De werkgeversrol van de Raad van Toezicht blijft beperkt tot het werkgeverschap van de bestuurder(s). De discussie heeft wel geleid tot hernieuwde aandacht voor die werkgeversrol van de Raad van Toezicht. Naast de handreiking in de bestuurders-cao voor remuneratiegesprekken, die in samenwerking met VvOB tot stand is gekomen, heeft de VTOI voor haar leden een handreiking ‘Evaluatie & ontwikkeling van bestuurders’ uitgebracht. Tot ons genoegen zijn de zes professionaliseringsthema’s voor bestuurders in deze handreiking opgenomen.