• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Praat mee over accreditatie op 22 maart 2022

Gepubliceerd op: 15-02-2022

Al sinds de oprichting maakt de VvOB zich sterk voor een accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders. We berichtten daarover herhaaldelijk in deze nieuwsbrief. Nu we een nieuw kabinet hebben dat ons een startsubsidie kan geven, gaan we in volle vaart vooruit. Op 22 maart houdt de VvOB samen met PO Raad en VO Raad een bijeenkomst voor onderwijsbestuurders die willen meepraten  over het accreditatietraject.

Als schoolbestuurder sta je voor de kwaliteit van onderwijs binnen de onderwijsinstelling. Professionele ontwikkeling van je medewerkers én van jezelf is hiervoor onmisbaar. Misschien volg je leergangen, sluit je aan bij expertgroepen, doe je aan intervisie en collegiale visitaties of volg je een opleiding of werk je op een andere manier, samen met jouw bestuurlijke gemeenschap, aan professionalisering. Maar hoe maak je zichtbaar dat je hier aan werkt? Op welke manier kan accreditatie de professionaliteit en transparantie van de beroepsgroep versterken? En wat zijn de voorwaarden voor een accreditatie in het funderend onderwijs?

Wat wordt verstaan onder accreditatie?
Accreditatie is het proces waarbij natuurlijke personen/ statutaire bestuurders aan een onafhankelijke derde partij laten zien op welke wijze ze werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. De professionele ontwikkeling en de eigen reflectie van de bestuurder staan centraal. Daarmee beoogt accreditatie een middel te zijn om professionele ontwikkeling van bestuurders te stimuleren én zichtbaar te maken. Accreditatie is aanvullend op bestaande professionaliseringsactiviteiten en vervangt niet de werkgeversrol van het intern toezicht.

Online gesprek

De VvOB, PO-Raad en VO-raad zijn samen een verkenning gestart naar de mogelijkheid tot accreditatie voor bestuurders in het funderend onderwijs. Bestuurders die mee willen praten zijn welkom op 22 maart 14.00-16.00 uur (online via Zoom). Tijdens deze bijeenkomst deelt Aukje Reinders haar ervaringen met accreditatie. Zij is bestuurder van zorgorganisatie Coloriet en één van de eerste bestuurders in de zorgsector die zich liet accrediteren. Tijdens de eerste ALV van de VvOB vertelde zij op inspirerende wijze over haar ervaringen met accreditatie. Vervolgens zet de VvOB haar visie op accreditatie uiteen.

Vooral voeren we de dialoog: in kleine groepen buigen we ons over de vraag naar de toegevoegde waarde van accreditatie. Hoe kan accreditatie bijdragen aan professionalisering? Wat zijn de voorwaarden; waar moet accreditatie aan voldoen om de professionaliteit en transparantie van de beroepsgroep te versterken? Wat moet nader verkend worden?

Aanmelden voor de bijeenkomst op 22 maart kan via dit inschrijfformulier