• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Gezamenlijke cao voor PO- en VO-bestuurders

Gepubliceerd op: 21-04-2021

De nieuwe cao laat nog even op zich wachten maar, hoopt VvOB-vicevoorzitter Margareth Runderkamp, misschien versnelt het vele voorwerk de feitelijke onderhandelingen. Die zijn gestart op 22 april, ietsje later dan gepland, met als inzet een geïntegreerd loongebouw voor bestuurders in het PO en VO. Dat loongebouw vormt dan de basis voor een gezamenlijke cao.

Margareth Runderkamp verzekerde tijdens de ledenvergadering dat de VvOB haar uiterste best doet om het proces zorgvuldig en zo snel mogelijk te doorlopen. “De gesprekken over het loongebouw nemen meer tijd in beslag dan we dachten. Dit komt doordat VTOI een traject wil doorlopen met een onafhankelijke partij, in dit geval Berenschot, om te kijken naar referentiemarkten. De laatste puntjes op de i worden nu gezet.” Het overleg is constructief, vervolgt ze. “Er wordt een gezamenlijk belang ervaren.”

Overzichtelijk groeipad

VvOB-bestuurslid Bert-Jan Kollmer maakt deel uit van de cao-werkgroep. “Een gelijke beloning voor bestuurders in PO en VO staat hoog op onze agenda. Net als gelijkschakeling van andere regelingen. Wij proberen daar een harmonieus verhaal van te maken.” Dat wil zeggen een loongebouw met een overzichtelijk groeipad. Met als uitgangspunt de kaders die de WNT stelt, vervolgt hij. “Wij hopen op een cao met een VTOI-kader waarbinnen zoveel mogelijk maatwerk gevonden kan worden met de eigen raad van toezicht/werkgever. Dus zo veel mogelijk maatwerk, en zo min mogelijk keurslijven.”

Dit moet niet leiden tot een forse verhoging van bestuurderssalarissen, verzekert Margareth Runderkamp desgevraagd. “Een opstuwende werking wordt ongewenst geacht en zal ook zoveel mogelijk worden voorkomen door kaders te stellen. Bijvoorbeeld door binnen een schaal een minimum en een maximum af te spreken.” VvOB-bestuurslid Ewald Weiss vult aan: “De VvOB zet zich ervoor in dat we zowel binnen de cao maar ook daarbuiten de juiste waardering krijgen.”

Ontslagbescherming

In de cao-onderhandelingen zal er ook aandacht zijn voor de ontslagbescherming van bestuurders. De wet bestuur & toezicht rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 van kracht wordt heeft op dat punt nogal wat consequenties voor bestuurders. De VvOB brengt dit zeker in aan de onderhandelingstafel, aldus Margareth Runderkamp.