• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Collectief

De VvOB zorgt voor belangenbehartiging op collectief en individueel niveau. De VvOB is onderhandelingspartner van de VTOI-NVTK en daarmee dé partij die werkt aan goede arbeidsvoorwaarden voor onderwijsbestuurders. De VvOB zet zich ervoor in dat we zowel binnen de cao maar ook daarbuiten de juiste waardering krijgen. Dat laatste bereiken we door goede contacten te onderhouden met stakeholders in het onderwijs, waaronder het ministerie van OCW, PO Raad en VO Raad. Zo brengen wij de belangen van onderwijsbestuurders onder de aandacht.

CAO Bestuurders

Individueel

Daarnaast kun je via de VvOB zo nodig individueel juridische ondersteuning ontvangen bij de Stichting Rechtsbijstand Bestuurders Onderwijs (SRBO). De SRBO heeft een netwerk van professionals (advocaten en ervaren bestuurders) die het specifieke terrein van het onderwijs beleidsmatig en juridisch goed kennen. Zij geven deskundig advies en goede, professionele rechtsbijstand. Meer informatie over de SRBO vind je op www.srbo.nl.

Als lid van de VvOB kun je een abonnement bij de SRBO nemen op rechtsbijstand en juridisch advies voor € 121 (incl. BTW) per jaar. Als abonnementhouder krijg je 2 uur kosteloos advies (incl. helpdesk). Na een abonnementsperiode van minimaal 1 jaar krijg je een gereduceerd uurtarief van € 100 (excl. BTW en 5% bureaukosten). Het normale uurtarief is € 150 (excl. BTW en 5% bureaukosten).