• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De VvOB is zich bewust van de maatschappelijke discussie over de beloning van bestuurders in de semi-publieke sector. Daarom streeft de VvOB naar een redelijk, verantwoord, evenwichtig en transparant arbeidsvoorwaardenpakket voor bestuurders in het PO en VO. Kader voor de bezoldiging vormt de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren (WNT-regeling).

CAO Bestuurders


Professionalisering

De VvOB zet zich ook in voor verdere professionalisering van bestuurders in het PO en VO. Hoewel er bestuurlijk grote verschillen kunnen bestaan tussen instellingen voor PO en VO, zijn competenties, kennis en vaardigheden die de persoon van de bestuurder betreffen niet sector-specifiek. Hieronder treft u een kader aan voor bestuurders die een volgende stap willen zetten in hun professionalisering.


Set professionaliseringsthema’s


Jaarverslag